آموزش ساخت یک فلزیاب ساده دارای تفکیک ولی خیلی ارزان

آموزش ساخت یک فلزیاب ساده دارای تفکیک ولی خیلی ارزان