بهترین مدار طلایاب, پالسی

بهترین مدار طلایاب, پالسی